GIS Banner

Gweithio gyda ni


Mae'r grŵp yn croesawu'r cyfle i weithio gyda sefydliadau allanol ar brosiectau ymchwil ac ymgynghori.

Mae'r cydweithio diweddar wedi cynnwys y sefydliadau canlynol:

 • Llywodraeth Cymru
 • Arolwg Ordnans
 • Gofal Canser Tenovus
 • SymlConnect
 • Chwaraeon Cymru
 • West Coast Energy
 • Admiral
 • Acclimatise
 • Cymdeithas Hanes ac Archaeoleg Aberystruth 
 • Ymddiriedolaeth Genedlaethol Bannau BrycheiniogGallwn weithio gyda'ch busnes a'ch sefydliad ar:

 • Ymchwil ar y cyd ar gyfer eich busnes
 • Gall efrydiaethau diwydiannol fel KESS2 eich cysylltu â myfyriwr ymchwil PDC i gynhyrchu ymchwil arloesol a chost-effeithiol 
 • Mae partneriaethau trosglwyddo gwybodaeth (KTPs) yn ffordd gost effeithiol o helpu eich busnes i arloesi a thyfu
 • Gwasanaethau ymgynghori a hyfforddi

Cysylltwch â ni

Tîm ymgysylltu â busnes
uswexchange@southwales.ac.uk
01443 482266

Athro Gary Higgs
gary.higgs@southwales.ac.uk
01443 483619