GIS Banner

Tîm

Staff academaidd

Yr Athro Gary Higgs: Cyfarwyddwr y ganolfan ymchwil GIS ar hyn o bryd ac un o gyd-gyfarwyddwyr sefydliad ymchwil, data a dulliau cymdeithasol ac economaidd Cymru (WISERD) PDC. Mae ganddo ddiddordeb ymchwil cyffredinol yn y defnydd o SGDD mewn astudiaethau cymdeithasol ac amgylcheddol, a mwyaf diweddar ym maes daearyddiaeth iechyd, cyfiawnder amgylcheddol a chynllunio brys.


Dr David Kidner: Mae wedi gweithio'n helaeth ym meysydd modelu tir digidol a chywasgu data gofodol. Mae ei bynciau ymchwil cyfredol yn cynnwys integreiddio GIS/GPS a modelu 3D o ffenomena gofodol (gyda diddordeb arbennig mewn sganio laser cydraniad uchel).

Dr Mitch Langford: Mae ei diddordebau ymchwil presennol yn cynnwys mapio dasymetric, modelu'r boblogaeth, a dadansoddi geo-ofodol ym meysydd gofal iechyd, cydraddoldeb cymdeithasol a chyfiawnder amgylcheddol.

Dr Mark Ware: Athro cyswllt GIS. Mae ei ddiddordebau ymchwil yn cynnwys cyffredinoli map awtomataidd, algorithmau optimeiddio seiliedig ar GIS, rheoli GIS a thrychineb, strwythurau data gofodol, GIS ffynhonnell agored a gwyliadwriaeth foesegol.

Dr Nathan Thomas: Cwblhaodd PhD mewn Cartograffeg awtomatig gan weithio gyda'r Arolwg Ordnans. Mae'n un o weithwyr peilot drôn masnachol cymwys CAA. Mae ei ddiddordebau ymchwil ar hyn o bryd yn canolbwyntio ar ddefnyddio cerbydau awyr di-griw ar gyfer tirfesur, ffotograffiaeth a mapio.

Myfyrwyr doethurol a theitlau thesis

Mitchell Eboigbe: synhwyro o bell ar gyfer rheoli'r arfordir

Hamseh Aldwd: synhwyro o bell am gost isel ar gyfer rheoli amgylcheddol

Steve Williams: gwyliadwriaeth foesegol – technoleg ddeallus ar gyfer cymorth dementia yn y gymuned

Richard Williams: datblygu offer ffynhonnell agored a deunyddiau cymorth i fesur hygyrchedd daearyddol i wasanaethau sgrinio a chymorth canser


Andrew Price: gwella ein dealltwriaeth o fynediad i gyfleusterau chwaraeon yng Nghymru drwy ddadansoddiadau geo-ofodol


Cael gwybod am ein Doethuriaethau