GIS Banner

Ein hymchwil

Themâu


Mae gan yr uned GIS hanes ymchwil sydd wedi'i hen sefydlu mewn ymchwil geowyddorau pur a chymhwysol.


Gwnaed cynnydd nodedig yn y meysydd canlynol:

 • modelu hygyrchedd
 • delweddu'r tirlun
 • cyffredinoli data gofodol
 • modelu amcangyfrif poblogaeth
 • dylunio Cartograffeg awtomataidd
 • technegau optimeiddio SGDd yn seiliedig ar GIS
 • gwyliadwriaeth foesegol
 • modelu arwyneb digidol
 • synhwyro o bell

Ymchwil cyfredol a diweddar

 • Sefydliad data a dulliau cymdeithasol ac economaidd Cymru (WISERD), cam 1 a ariennir gan CCAUC ac ESRC (Cronfa ailgyflunio a chydweithredu CCAUC; £3,400,000; Rhaglen dulliau ESRC; £1,460,000), 2009-2011. (Cyfeirnod y grant: RES-576-25-0021) 2009-2011

 • Defnyddioldeb data. prosiect PhD tair blynedd (£59,000) – ariannwyd gan yr Arolwg Ordnans 2013-2016

 • Sefydliad Cymru ar gyfer data a dulliau cymdeithasol ac economaidd (WISERD) Cymdeithas Sifil, cam II, a ariennir gan grant canolfannau mawr ESRC; £7,000,000; Cyfraniad PDC: £248,792 (cyfeirnod grant: ES/L009099/1) 2014-2019
     
 • System GIS wedi'i theilwra ar gyfer ymchwilio i anghydraddoldebau mewn mynediad i gyfleusterau chwaraeon yng Nghymru, wedi'i hariannu gan Raglen 'Goleuo' Chwaraeon Cymru £2500, 2015
     
 • Datblygu offer ffynhonnell agored a deunyddiau cymorth i fesur hygyrchedd daearyddol i wasanaethau sgrinio a chymorth canser, ysgoloriaethau sgiliau'r economi wybodaeth (KESS II) Efrydiaeth PhD (mewn cydweithrediad â Tenovus) 2016-2019
     
 • Gwyliadwriaeth foesegol – technoleg ddeallus ar gyfer cymorth dementia yn y gymuned, ysgoloriaethau sgiliau'r economi wybodaeth (KESS II) Efrydiaeth PhD (mewn cydweithrediad â SymlConnect 2016-2019
     
 • Modelau hygyrchedd i ddarparu gwell dealltwriaeth o'r gwasanaethau gofal plant sydd ar gael ar hyn o bryd, wedi'u hariannu gan Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC) ar gyfer Llywodraeth Cymru, £5000, 2017-2018
     
 • Gwella ein dealltwriaeth o'r mynediad at gyfleusterau chwaraeon yng Nghymru drwy ddadansoddiadau geo-ofodol, ysgoloriaethau sgiliau'r economi wybodaeth (KESS II) Efrydiaeth PhD (mewn cydweithrediad â Chwaraeon Cymru) 2018-2019

 • Asesiad o gyfleusterau chwaraeon, a ariannwyd gan Lywodraeth Cymru, £5000, 2018