GIS Banner

Amdanom ni


Mae gwaith ymchwil systemau gwybodaeth ddaearyddol (GIS) wedi ' i sefydlu ers dros 30 mlynedd, ac mae ei weithgarwch ymchwil a'i allbynnau wedi rhoi enw da iddo'n rhyngwladol.

Mae gan ein haelodau wybodaeth helaeth am y defnydd o SGDD mewn astudiaethau cymhwysol yn ogystal ag arbenigedd eang ym maes addysgu ac ymchwilio i becynnau GIS ffynhonnell agored a rhai perchnogol. Mae staff o fewn y Ganolfan wedi cyhoeddi dros 100 o bapurau mewn cyfnodolion a adolygir gan gymheiriaid.

Un o'r prif ffocws ar y cyd fu sefydliad ymchwil gymdeithasol ac economaidd, data a dulliau Cymru a ariannwyd gan ESRC/CCAUC, a sefydlwyd i hyrwyddo ymchwil draws-sefydliadol ac amlddisgyblaethol yn y gwyddorau cymdeithasol ledled y DU ac yn rhyngwladol. Mae WISERD wedi llwyddo i ddenu prosiectau ymchwil y mae cyfanswm eu cyllid tua £4,150,000. Mae'r prosiectau ymchwil hyn wedi cynhyrchu data newydd sylweddol ar economi a Chymdeithas Cymru a'u dadansoddi, ac maent wedi cyfrannu'n sylweddol at ddadleuon damcaniaethol a datblygiad methodolegol ehangach.


Mae'r grŵp yn aelod o rwydwaith yr ICA-OSGeo Lab.