GIS Banner

Amdanom ni


Mae gwaith ymchwil systemau gwybodaeth ddaearyddol (GIS) wedi'i sefydlu ers dros 30 mlynedd, ac mae ei weithgarwch ymchwil a'i allbynnau wedi rhoi enw da iddo'n rhyngwladol.

Mae gan ein haelodau wybodaeth helaeth am y defnydd o SGDD mewn astudiaethau cymhwysol yn ogystal ag arbenigedd eang ym maes addysgu ac ymchwilio i becynnau GIS ffynhonnell agored a rhai perchnogol. Mae staff y Ganolfan wedi cyhoeddi dros 100 o bapurau mewn cyfnodolion a adolygir gan gymheiriaid.

Un o'r prif bethau y ffocyswyd arnynt ar y cyd fu sefydliad ymchwil gymdeithasol ac economaidd, data a dulliau Cymru a ariannwyd gan ESRC/CCAUC, a sefydlwyd i hyrwyddo ymchwil draws-sefydliadol ac amlddisgyblaethol yn y gwyddorau cymdeithasol ledled y DU ac yn rhyngwladol. Mae WISERD wedi llwyddo i ddenu prosiectau ymchwil gwerth cyfanswm o £4,150,000. Mae'r prosiectau ymchwil hyn wedi cynhyrchu a dadansoddi data newydd sylweddol ar economi a chymdeithas Cymru ac maent wedi cyfrannu'n sylweddol at ddadleuon damcaniaethol a datblygiad methodolegol ehangach.


Mae'r grŵp yn aelod o rwydwaith yr ICA-OSGeo Lab.