GIS Banner 2021

Canolfan Ymchwil Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol


Wedi'i sefydlu am fwy na deng mlynedd ar hugain, mae Uned Ymchwil GIS ym Mhrifysgol De Cymru yn cynnal ymchwil effeithiol i fodelu hygyrchedd daearyddol; delweddu tirwedd, cyffredinoli data gofodol, amcangyfrif poblogaeth a modelu ardaloedd bach; dylunio cartograffeg awtomataidd, technegau optimeiddio sy'n seiliedig ar GIS; gwyliadwriaeth foesegol; modelu arwyneb digidol; a synhwyro o bell gan gynnwys arolygu a mapio Systemau Awyrennau Di-griw

REF banner in red (Welsh)